Who are you?

Vem vill du och ditt team vara?

Hållbar organisation

Syftesdrivna verksamheter tydliggör hur människorna i organisationen gör skillnad. Det ger medarbetarna en känsla av mening och skapar högre engagemang. Resultatet blir högre produktivitet, högre innovationskraft och att medarbetare stannar längre.

Med ett tydligt och förankrat syfte kan vi effektivisera den hållbara verksamhetsutvecklingen genom att skapa fler förändringsagenter i organisationen. Medarbetare som kan fånga upp omvärldens vindar samtidigt som de står stadigt i sin inre kärna. De bygger nya grenar och lövverk utifrån ny kunskap och omvandlar vindarna till verkliga utvecklingsmöjligheter för verksamheten.

En förändringsagent behöver förutom viljan ha kraft, mandat, kunskap och förmåga för att utföra de handlingar och skapa de nya vanor som behövs för verklig förnyelse.

Nativa möjliggör förändringsagenter genom:

Resiliens
Självledarskap
Lära och växa

Resilient ledare

Engagerad och balanserad
Prioriterar och fokuserar
Använder kraften i förändring
Full fart och återhämtning

Resiliens

Coachande ledare

Lyhörd och resultatfokuserad
Kan inte allt och det är okej
Motiverar och utvecklar andra
Kommunicerar effektivt

(Ljudfil – story)
(länk Självledarskap)

Lärande ledare

Ser potentialen i andra
Möjliggör lärande organisation
Frigör kraften för utveckling
Öppen för feedback
(Ljudfil – story)
(länk Lära och växa)

Resilienta team

Livskraftigt och skapar resultat
Hanterar förändring tillsammans
Använder sina resurser på ett hållbart sätt
Anpassar sig och fokuserar framåt
(Ljudfil – story)
(länk Resiliens)

Autonoma team

Använda sina resurser på ett effektivt sätt
Skapar kundvärde genom snabbare beslutsvägar och tillit
Teamet präglas av prestigelöshet och mod
Gemensamma värderingar och mål
Kommunicerar effektivt
(Ljudfil – story)
(länk Självledarskap)

Lärande team

Är självständiga utvecklare av sig själv, sin kompetens och sitt team
Har byggt in reflektion och lärande
Har ett growth mindset och välkomnar feedback
Känner trygghet för att våga visa sig sårbara
(Ljudfil – story)
(länk Lära och växa)

Digitalt, på plats eller i naturen

Förändring börjar inifrån sker i form av workshops, förinspelade föreläsningar, övningar och dialog ledda av en facilitator. Innehållet och längden utformas i dialog med kunden. Processen kan även skräddarsys och vara en samskapande utvecklingsprocess för att skapa en mer föränderlig organisation.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag