Länge leve hållbar innovation

som skapas av en hög innovationskraft i hela organisationen

Hållbar innovation

I en snabbt föränderlig värld räcker det inte alltid med att hantera alla de förändringar som sker. Den starkaste konkurrensfördelen är att vara med och leda utveckling genom innovation. Inte vilken utveckling och innovation som helst utan en hållbar sådan.

Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandrapporten, 1987) Fatta beslut och ta hänsyn till allt levande sju generationer framåt och se till att det inte sker på deras bekostnad. (Oren Lyons, Onondaga nation)

Både ramp och trappa

Innovation och utveckling kan delas upp i två fack – inkrementell och disruptiv. Den förstnämnda handlar om vidareutvecklingen, och kan ses som en ramp eller en trappa där utvecklingen sker konstant i mindre steg. Den disruptiva innovationen förändrar marknaden helt, och kan jämföras med att bygga en ny trappa att kliva upp i.

Vill du bolla dina tankar med mig om organisationens behov av och förmåga till innovation?

Kontakta mig idag

Öka innovationskraften

Jag tror att båda typerna av utveckling behövs i en verksamhet, och att den behöver genomföras med hjälp av hela organisationen parallellt. Det innebär att vi både behöva bygga kultur, struktur och processer, så att innovationslusten genomsyrar hela organisationen, och väcka medarbetarnas lust att utveckla och ge dem verktyg och träning i att aktivt och medvetet utveckla och testa nya idéer.

Kolla här om du vill veta mer om hur jag jobbar med utbildning, workshops, konsultation och coaching.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag