How can we support you?

Vårt uppdrag är att se till att du inte behöver oss i framtiden

Allt börjar med dig. Dig och dina kollegor.

De som vet mest om er verksamhet är ni själva. Det är ni som tillsammans kan skapa en blomstrande och lönsam framtid för er verksamhet.

Vi vill vara en katalysator och facilitator till att ni kan göra det jobbet ännu bättre och mer hållbart. Genom att skapa självständiga hållbara utvecklare av sig själva, sin kompetens och verksamheten kan ni på egen hand arbeta vidare.

För att kunna skapa förändringsagenter arbetar vi med tre byggstenar:

  • Välmående och förmåga att att återhämta sig – Resiliens
  • Möjligheten att ta ansvar och få frihet – Självledarskap
  • Förmågan och möjligheten att fortsätta lära och utvecklas för att göra skillnad – Lära och växa

Resiliens

Vi lever i en föränderlig värld samtidigt som uppbyggnaden av våra kroppar och knoppar är skapade för en stabilare miljö. Förändring skapar osäkerhet och hjärnan sänder ut varningssignaler för att skapa ett motstånd. Osäkerhet, ovisshet och överbelastning skapar lätt en stressad tillvaro som kan medföra långtgående konsekvenser för människors välmående.

5 tips för att bli bättre på att hantera förändring, ovisshet och stress

Vill ni vara en organisation som har förmågan att inte bara överleva kriser utan att komma blomstrande ur dem och fortsätta frodas i en värld fylld av osäkerhet? Boka in ett utforskande samtal eller läs mer om våra olika erbjudanden för dig som ledare eller för ditt team.

Kontakta mig dag

Resilient ledare

Utforskande samtal
Quick start for instant result
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Resilienta team

Utforskande samtal
Quick start for instant result
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Flera ledare

Utforskande samtal
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Ledare + team

Utforskande samtal
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Självledarskap

I en snabbt föränderlig, global värld behöver vi både kunna samverka över traditionella gränser och ta tillvara på varandras styrkor och olikheter. Autonoma medarbetare och teams är mer engagerade, fattar bättre och snabbare beslut, och har en högre innovationskraft. Därför blir det allt viktigare att kunna leda sig själv och tillsammans med andra.

Ta första steget till att leda dig själv

Vill ni öka medarbetarnas förmåga att ta ansvar och leda sig själv framåt? Boka in ett utforskande samtal eller läs mer om våra olika erbjudanden för dig som ledare eller för ditt team.

Kontakta mig dag

Coachande ledare

Utforskande samtal
Quick start for instant result
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Självledande team

Utforskande samtal
Quick start for instant result
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Flera ledare

Utforskande samtal
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Ledare + team

Utforskande samtal
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Lära och växa

Kompetensbristen blir allt större och halveringstiden på kunskap blir allt kortare enligt World Economic Forum. Oavsett var och vad du jobbar med kommer du att behöva utveckla din kompetens. Må så vara om det beror på teknologisk utveckling, förändrade kundbeteenden eller förändrade arbetssätt. Lägg därefter till att kostnaden för att rekrytera en ny medarbetare enligt undersökningar kostar ca 500 000 kr. Det finns väl inga frågetecken kvar om det behövs fortsatt lärande, utan mer hur.

5 tips för att bli bättre på att lära in och lära av

Vill du möjliggöra ett livslångt lärande i vardagen för dig och dina medarbetare? Boka in ett utforskande samtal eller läs mer om våra olika erbjudanden för dig som ledare eller för ditt team.

Kontakta mig dag

Lärande ledare

Utforskande samtal
Quick start for instant result
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Lärande team

Utforskande samtal
Quick start for instant result
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Flera ledare

Utforskande samtal
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Ledare + team

Utforskande samtal
Nya beteenden och vanor
Coaching
Webinar

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag