Utveckla ditt naturliga och hållbara ledarskap

Prestera optimalt och skapa effektfulla resultat tillsammans

Vad säger mina kunder

Charlottes attityd var motiverande för att våga delta aktivt under kursen. Det kändes tryggt att testa och våga göra fel.

Malin, Kursdeltagare grundkurs projektledning FMV

Jätteintressant med delarna om ledarskap och grupputveckling. Jag har fått bättre självinsikt om hur jag funkar som individ och i grupp, samt fått bättre förståelse om att andra personer är annorlunda, och hur det kan skapa bra och dåliga situationer i gruppsammanhang.

Mats, Projektledare FMV

Charlotte har hjälpt oss att konkretisera och förtydliga vad vår nya vision och strategi innebär för medarbetarna. Gruppen har även fått träna för att öka förmågan att hantera egna och andras tankar och känslor som uppstår vid förändring, stress och osäkerhet. Ytterligare ett resultat efter vårt samarbete är att gruppen regelbundet reflekterar och vidareutvecklar verksamheten.

Åsa Svanberg, VD Chemwise AB

Charlotte was a focused, directed, and persistent coach. She asked questions that led sometimes to broad, expansive answers; and she listened very well. She could quickly extract the key elements of my answers and then respond back to me with a followup question or point of direction. I highly recommend her as an executive coach.

Eric C Hellgren

I would recommend Charlotte to anybody wanting to take a look at themselves and reflect upon areas in their lives that they want to explore and improve. Skilled facilitator with a very calming nature.

Dennis Mohi, Sales director Nuiteq

I would recommend Charlotte to anybody wanting to take a look at themselves and reflect upon areas in their lives that they want to explore and improve. Skilled facilitator with a very calming nature

Dennis Mohi

Vi ville anpassa en ledarskapsutbildning som passar vår verksamhet och som även har uppföljande individuella samtal med en coach under en period efter utbildningen. I samband med detta arbete fick vi kontakt med Charlotte som skulle bli vår samarbetspartner i coachingen. Charlotte är en mycket duktig coach, en god och uppmärksam lyssnare som driver samtalet framåt med de rätta frågorna. Hon har också förmågan att skapa en trygghet i samtalet som gör att man öppnar upp och hittar sina svar. Charlotte är mycket uppskattad i vår organisation och har en betydande roll i vår ledarskapsutveckling.

Petra Berg, HR Business Partner ONE Nordic AB

Jag har haft förmånen att bli coachad av Charlotte under hösten 2020. Charlotte har en fantastisk förmåga att lyssna! Jag önskade att fokusera på mitt ledarskap men inser nu att det varit minst lika givande på det privata planet. Charlotte har utmanat mina tankebanor och fått mig att se saker ur ett annat perspektiv. Att kombinera våra samtal med små övningar däremellan har varit effektivt och inneburit att jag direkt kunnat testa alternativa strategier i min yrkesroll. Det har varit väldigt givande. Jag kan varmt rekommendera Charlotte!

Åsa Ronninger, Head of sales at Foodora

Genom coachningen med Charlotte hittade jag verktyg att sortera och prioritera under en period med hög arbetsbelastning. Dessutom var hon ett mycket bra bollplank i komplexa frågor som kräver olika perspektiv för att hitta lösningar. Att använda sig av både tanke och känsla för att navigera svåra frågor var otroligt värdefullt!

Åsa Svanberg, VD Chemwise AB

Charlotte har coachat och utbildat 100-tals ledare inom olika branscher runt om i Sverige och USA. Ledarna jobbar såväl inom stora nationella och internationella organisationer som IKEA, OneNordic och FMV som lokala företag i norra Norrland.

Med över 300 coachingtimmar och minst lika många utbildningstimmar kan Charlotte skapa förutsättningar för dig och ditt team att förändra och utveckla beteenden som skapar resultat och välmående i föränderliga, komplexa och osäkra tider.

Din coach och utbildare i naturligt och hållbart ledarskap

Det naturliga ledarskapet utgår ifrån dig – dina värderingar, dina styrkor och utmaningar. Du är unik. På samma gång är du också precis som oss andra, en människa med dess behov och drivkrafter. Därför handlar det naturliga ledarskapet även om att dra nytta av våra kunskaper och erfarenheter från vårt ursprung.

Att leda i en komplex, osäker och snabbt föränderlig värld är en stor utmaning. Genom att utveckla ditt naturliga ledarskap kan du leda och hantera förändring till att ge önskat resultat eller bättre.

Vill du utveckla ditt ledarskap?

Ja
Kanske
Inte jag, men någon annan
Nej

Är du redo att göra jobbet?

Ja
Kanske
Nej

För dig som vill utvecklas som ledare och är redo

Quick start

(2-3 veckor)

Vi skapar en trygg startbana för dig och du får möjlighet att ta de första stegen i din utveckling som ledare

Coachpaket

(4-6 månader)

Efter vårt arbete tillsammans har du nått ökad självinsikt, fördjupad förståelse för hur dina värderingar och drivkrafter påverkar dig, samt tränat på och reflekterat över nya beteenden

Utvecklingsprocess

(minst 12 månader)

Under vårt arbete tillsammans får du verktyg och träning i att skapa nya beteenden och vanor som bland annat utvecklar din förmåga att leda dig själv, din sociala kompetens, ditt självförtroende, och din förmåga att hantera och leda förändring.

Utforskande samtal

Efter 45 minuter tillsammans har du blivit mer medveten om du är redo att göra jobbet som krävs och dessutom “tagit fram” de första stegen du behöver göra för att jobba vidare i rätt riktning.

Utbildningar/events

Ibland anordnas öppna utbildningar och events, där du kan få lära dig mer om och träna på naturligt ledarskap. Klicka här för att se aktuella datum.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag