Lärande
Lärande

Att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet har aldrig varit viktigare. Den snabba teknikutvecklingen och förändringstakten i samhället bidrar till att livslångt lärande och utveckling är en nödvändighet för alla människor. Organisationer som skapar en yttre struktur som stödjer sina ledare och medarbetare i sitt lärande och sin utveckling, kommer att lyckas i kampen om kompetens och innovation.

"The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." —Alvin Toffler