Förändring
Hantera och leda förändring

Öka din insikt, förmåga och drivkraft att hantera och leda förändring
Förändringstakten går allt snabbare - särskilt tack vare all teknik, men även globaliseringen gör att vi har många fler att både inspireras och jagas av. Några saker som är relativt konstanta är hur våra hjärnor är uppbyggda och fungerar, och tätt knutet till det de psykologiska drivkrafterna bakom människors beteenden.

Mindfulness, medkänsla & yoga
Mindfulness, medkänsla & yoga

Mindfulness är en medfödd mänsklig förmåga och ett förhållningssätt till livet, som gör att du kan ta vara på nuet och utveckla dina fulla resurser. Mindfulness är att vara medveten om det som sker både hos sig själv – medveten om sin kropp, sina känslor och sina tankar – men även att vara medveten om det som pågår runt omkring.

"Att avsiktligen vara uppmärksam i nuet och utan att värdera eller döma det du upplever"
(Jon Kabat-Zinn)

Lärande
Lärande

Att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet har aldrig varit viktigare. Den snabba teknikutvecklingen och förändringstakten i samhället bidrar till att livslångt lärande och utveckling är en nödvändighet för alla människor. Organisationer som skapar en yttre struktur som stödjer sina ledare och medarbetare i sitt lärande och sin utveckling, kommer att lyckas i kampen om kompetens och innovation.

"The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." —Alvin Toffler